Integritetspolicy

För Winparts är personlig integritet viktig. Vi eftersträvar en hög nivå på dataskydd och i denna policy beskriver hur vi på Winparts samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter samt dina rättigheter gällande personlig integritet. Winparts håller sig till de gällande integritetslagarna inom den Europeiska Unionen.

Såklart är du alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, det inkluderar allmänna uppgifter som ditt namn och adress och kontaktuppgifter (e-post och telefon). Ditt telefonnummer ska inte användas till marknadsföringsändamål. Vi hanterar inga betalningsuppgifter, dessa hanteras av våra betalningspartner Klarna, Multisafepay eller PayPal. Ytterligare information som samlas innebär:

 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
 • Kontoinformation, såsom kundnummer, användarnamn och lösenord.
 • Betalningshistorik och betalda belopp
 • Korrespondens med vår kundservice


Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och våra tjänster. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi behandlar dina uppgifter med följande syften:

 • Hantera beställningar och köp
 • Tillhandahålla ditt Mitt Winparts-konto
 • Lämna förmåner och personligt anpassad information som ger dig en personlig upplevelse
 • Lämna information om våra produkter och marknadsföra våra produkter
 • Hantera ärenden till vår kundservice
 • Fullgöra våra rättsliga förpliktelser till dig som kund
 • Förhindra missbruk och brott
 • Utveckla och förbättra våra tjänster

Var har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

 • Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på dina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt, denna rätt är dock limiterat till de gällande lagarna.
 • Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
 • Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Gärna kontakta oss på  info@winparts.se om du vill använda en av dina rättigheter.