Integritetspolicy

Integritets- och cookieförklaring Winparts BV den 1. januari 2021

Vår butik hanterar integritetskänsliga uppgifter eller personuppgifter. Winparts BV anser att det är mycket viktigt att hantera personuppgifter på ett noggrant sätt. Personuppgifter behandlas och skyddas därför noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om integritetsskydd. Detta innebär bland annat att vi: tydligt specificerar våra syften innan vi behandlar personuppgifter, genom denna integritetspolicy; begränsar vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som är nödvändiga för legitima syften; ber om ens uttryckliga tillstånd att behandla ens personuppgifter i de fall där ens tillstånd krävs; vi tar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda ens personuppgifter och kräver detta även av de partner som behandlar personuppgifter för oss; respekterar ens rätt att få tillgång till, korrigera eller ta bort ens personuppgifter på begäran. Winparts BV ansvarar för databehandlingen. I den här sekretesspolicyn förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder och i vilket syfte i webbutiken Winparts.se. Vi rekommenderar att man läser den noggrant.

Om det finns några frågor eller om man vill veta exakt vilka uppgifter vi sparar, vänligen kontakta Winparts BV.

Behandling av beställningar
När man gör en beställning hos oss använder vi ens personuppgifter för att kunna behandla den korrekt. Vi kan ge ens personuppgifter till vår leveranstjänst för att få beställningen levererad hem till en. Vi får också information om ens betalning från banken eller kreditkortsföretaget. För detta ändamål använder vi ens e-postadress, telefonnummer, IP-adress, faktureringsadress, namn och kön. Vi gör detta på grundval av samtycke. Vi behåller denna information tills beställningen är slutförd. Vi behåller vissa kunduppgifter under längre tid i samband med den lagstadgade skyldigheten att bevara skatteuppgifter.

Tillhandahållande till tredje part
Vi samarbetar med vissa tredjeparts företag som kan få de personuppgifter som nämns ovan från oss.

Användarkontot
Vissa delar av vår webbshop kräver att man först registrerar sig. Man måste lämna information om sig själv och välja ett användarnamn. Med denna information skapar vi ett konto där man kan logga in med detta användarnamn och ett självvalt lösenord. För detta ändamål använder vi ens e-postadress, IP-adress, namn och adress, faktureringsadress, telefonnummer och kön. Vi behöver denna information för att hantera försäljningsavtal. Vi behåller denna information tills man ber oss att radera ens konto. Vi sparar dessa uppgifter så att man inte behöver fylla i dem på nytt varje gång och så att vi kan ta kontakt i samband med genomförandet av avtalet. Det är möjligt att ändra informationen i kontot när man vill.

Kontaktformulär
Man kan använda kontaktformuläret för att ställa frågor eller göra förfrågningar. Vi använder ens namn och ens adress för detta ändamål. Vi gör detta på grundval av samtycke. Vi behåller denna information tills vi är säkra på att du är nöjd med vårt svar. Vi för statistik över användningen av vår webbutik. Med hjälp av denna statistik kan vi förbättra vår webbutik, till exempel genom att endast visa relevant information. Vi kan kombinera ens personuppgifter för att ta reda på mer om en. Självklart respekterar vi alltid ens integritet. Om man inte vill ha detta kan man alltid anmäla det till oss. För detta ändamål använder vi ens namn och ens adress, IP-adress, e-postadress, telefonnummer och faktureringsadress. Vi behöver dem på grund av det avtal vi har med dig. Vi sparar denna information i sex veckor.

Reklam och erbjudande
Vi skickar gärna ut annonser om erbjudanden och nya produkter eller tjänster. Vi gör detta via e-post och/eller via sociala medier. Man kan när som helst avsluta prenumeration från dessa tjänster. Varje e-postmeddelande innehåller en länk för avregistrering. Man kan enkelt blockera oss eller använda alternativet för avregistrering. Man kan även skicka ett meddelande genom sitt konto för att ange att man vill avsluta sin prenumeration.

Platsuppgifter 
Om det krävs för tjänsten kan vi samla in platsdata (GPS). Man kommer att bli tillfrågad om samtycke vid insamlingstillfället. Dessa (plats)uppgifter kan också lagras och behandlas av leverantören av navigations- och kartprogramvaran, t.ex. Google Maps, men uppgifterna kan också användas av t.ex. Google eller Apple själva. Vi har ingen kontroll över detta. Läs alltid de relevanta leverantörernas integritetspolicy.

Annonser  
Vår webbshop visar allmänna annonser. Vi samlar inte in några personuppgifter kring annonser, så vi kommer inte att veta i vilken utsträckning dessa motsvarar ens önskemål.

Överföring av uppgifter till andra företag eller institutioner
Med undantag för de partner som anges ovan lämnar vi inte under några omständigheter ut personuppgifter till andra företag eller institutioner, utom om vi är juridiskt skyldiga att göra det (till exempel om polisen kräver det vid misstänkt brott).

Statistik
Vi för statistik över användningen av vår webbutik.

Cookies 
Vår webbutik använder cookies. Cookies är små filer där vi kan lagra information så att man inte behöver fylla i den varje gång. Men de gör det också möjligt för oss att se att man besöker vår igen. När man besöker vår webbshop för första gången visas ett meddelande om cookies. Här ber vi omsamtycke till att använda dessa cookies. Det går att inaktivera cookies i din webbläsare, men då fungerar vissa delar av vår webbutik inte som de ska. Vi har ingått avtal med andra företag som placerar cookies om användningen av cookies på vår sida. Vi har dock ingen fullständig kontroll över vad de gör med dessa cookies. Läs därför även deras integritetspolicy. (Observera att dessa kan ändras regelbundet).

Google Analytics
Vi använder Google Analytics för att spåra hur besökarna använder vår webbshop. Vi har ingått ett behandlingsavtal med Google. Detta innehåller strikta överenskommelser om vad de får hålla reda på. Vi tillåter Google att använda Analytics-informationen för andra Google-tjänster. Vi har inga avtal med Google om anonimisering av IP-adresser.

Säkerhet  
Säkerheten för personuppgifter är mycket viktig för oss. Vi ser till att ens uppgifter är ordentligt skyddade. Vi justerar ständigt säkerheten och är uppmärksamma på vad som kan gå fel.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att man regelbundet läser denna integritetspolicy så att man är medveten om dessa ändringar. Vi kommer att göra vårt bästa för att även annonsera eventuella ändringar.

Tillgång till, ändring och radering av dina uppgifter
Om man har frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om en är man välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifterna nedan. Man har följande rättigheter: att få veta vilka personuppgifter vi har och vad vi gör med dem, att få tillgång till de exakta personuppgifter vi har, att få fel korrigerade, att få inaktuella personuppgifter raderade att återkalla samtycke att invända mot en viss användning. Man bör alltid se till att man tydligt anger vem man är, så att vi kan vara säkra på att vi inte rättar eller raderar uppgifter om fel person. Om man anser att vi inte hjälper dig på rätt sätt har man rätt att lämna in ett klagomål Dutch Data Protection Authority / Integritetsskyddsmyndigheten (IMY i Sverige).

Kontaktuppgifter Winparts BV
Stadsweg 110 9793 PD
Winneweer
Nederländerna
[email protected]
Tel: (+46) 08 446 81 232

Rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (DSF)

Som registrerad individ har man följande rättigheter enligt DSF-lagstiftningen: - art. 15 DSF, rätten att få information om ens personuppgifter som behandlas av oss, inom ramen för den omfattning som beskrivs där; -art. 16 DSF, rätten att omedelbart kräva rättelse av felaktiga eller komplettering av ens personuppgifter som vi har lagrat hos oss, - art. 17 DSF, rätten att begära radering av ens personuppgifter som är lagrade hos oss, såvida inte fortsatt behandling är nödvändig - för att utöva yttrande- och informationsfriheten, - för att uppfylla en rättslig förpliktelse, - av skäl som rör allmänintresset eller - för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, - art. 18 DSF, rätten att begära begränsning av behandlingen av ens personuppgifter, i den mån - man bestrider uppgifternas riktighet, - behandlingen är olaglig, men man vägrar att de raderas, - vi inte längre behöver uppgifterna, men man behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller - man har gjort en invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 18 DSF. 21 DSF, - art. 20 DSF, rätten att få ens personuppgifter som man har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig, - art. 77 DSF, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan man kontakta tillsynsmyndigheten på ens vanliga bostadsort eller arbetsplats eller på vårt företags huvudkontor.

Om man har några frågor om hur vi samlar in, behandlar eller använder ens personuppgifter, om man vill fråga om, korrigera, begränsa eller radera ens uppgifter, eller om man vill återkalla ett samtycke som man har gett, eller om man vill avstå från en viss användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt via de kontaktuppgifter som anges i vårt webbplatsmeddelande.