Allmänna köpvillkor

Art. 1. företagsuppgifter

 1. W.P. BV har sitt säte på Stadsweg 110, 9793 PD i Winneweer, Nederländerna och bedriver handel i Sverige under namnet Winparts.

Art. 2. Tillämplighet

 1. W.P. BV:s försäljningsvillkor gäller från och med 26-2-2019 och ersätter alla tidigare av W.P. BV publicerade svenskspråkiga försäljningsvillkor.
 2. Dessa villkor tillämpas på vart av Winparts erbjudande och vart avtal och distansavtal mellan konsumenten och Winparts.
 3. Konsumenten ges möjligheten att ta del av Winparts försäljningsvillkor inför en uppgörelse träffas.
 4. Genom att genomföra ett köp accepterar konsumenten dessa villkor. Konsumenten förbinder sig att följa villkoren i sin helhet.
 5. Vid orderbekräftelse kommer ett bindande avtal till stån mellan konsumenten och W.P. BV.
 6. W.P. BV ingår i regel inga avtal med minderåriga (dvs. under 18 år).

Art. 3. utbud, priser och fraktkostnader

 1. Varorna som presenteras på Winparts webbsida utgör det vanliga sortimentet. På respektive produktsida lämnas generell information om produktens funktioner och egenskaper. Winparts hänvisar till manualen eller alternativt till respektive leverantör för ytterligare utförlig information.
 2. Aktuella priser på produkter lämnas på Winparts sida och uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och motsvarar priserna i EUR mot dagens aktuella växelkurs, därför kan det förekomma att priserna skiljer sig från dag till dag.
 3. Mellan Winaparts och konsumenten gäller det avtalade priset om inget annat överenskommits.
 4. Priset som anges på sidan är inklusive 25% moms, som är vidare specificerad på orderbekräftelsen.
 5. Winparts äger rätt att ändra priserna utan någon föregående avisering.
 6. På samtliga leveranser tillkommer fraktkostnader, som beräknas vid beställning och beror på beställningens storlek. För små paket som inte behöver skickas med specialtransport ligger fraktkostnader på 99 SEK, för mellanstora paket bedrar fraktkostnader 199 SEK, för stora och tunga paket som behöver skickas med specialtransport bedrar fraktkostnader i regel 399 SEK.
 7. På grund av beställningens storlek kan det förekomma att beställningen inte kan levereras med Winparts vanliga transportpartner, i så fall blir konsumenten informerad om det inför beställningen skickas iväg. Det kan förekomma att fraktkostnaderna avviker när specialtransport krävs, konsumenten äger sig rätt att upphäva sitt köp utan tillkommande kostnader när de avvikande fraktkostnader inte godkänns av hen.
 8. Alla beställninger läggs med reservation för eventuella avvikande fraktkostnader.

Art. 4. Betalning

 1. Konsumenten är medveten om. att genomförandet av sin beställning innebär ett betalningsansvar.
 2. Om inte specificerats annat gäller att konsumenten bör betala inom 14 dagar efter den dag att uppgörelsen träffas.
 3. W.P.BV får be konsumten att förskottbetala hela beloppet, men konsumenten har ingen skyldighet att förskottsbetala mer än 50% av beloppet.
 4. Konsumenten bör genast meddela eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter
 5. Betalning kan erläggas genom kredit- eller kontokort, PayPal eller efteråt via Klarna och sker via en säker förbindelse samt i en säker omgivning. Betalningsuppgifterna lämnas inte ut till W.P. BV och behandlas endast av W.P. BV:s betalningspartner.
 6. Klarnas betalningsvillkor tillämpas på betalningar som erläggs genom Klarna, dessa hittas här. Om konsumenten önskar att betala genom Klarna, sker leverans endast till folkbokföringsadressen. För betalningar som erläggs genom PayPal gäller PayPals betalningsvillkor, som hittas här.
 7. Om konsumenten underlåter att betala inom 14 dagar efter den dag att uppgörelsen träffas och om konsumenten ändå underlåter att betala efter ytterligare 14 dagar förunnats tillkommer räntekostnader och äger W.P.BV sig rätt att även tillgodoräkna sig inkasssokostnader. Dessa inkassokostnader bedrar 15% över de första 25 000 SEK, 10% följande 25 000 SEK och 5% över följande 50 000 SEK. Det minimala inkassobeloppet bedrar 400 SEK. W.P .BV. får avvika från de nämnda beloppen och procentsatserna till förmån för konsumenten.

Art. 5. Ändring och Avbeställning

 1. Konsumenten äger sig rätt att kostnadsfritt ändra eller avbeställa sin beställning fram till den moment att paketet expedieras hos Winparts. Ändring kan ske genom att ta kontakt med Winparts via telefon på 08 446 81 232 eller e-post på [email protected].
 2. Om konsumenten förskottsbetalar kan det i regel inte göras några ändringar efter betalningens genomförande. Om konsumenten ändå vill ändra sin beställning innan paketet expedieras bör tas kontakt med Winparts kundservice för att ta reda på eventuella möjligheter

Art. 6. Leverans

 1. Vid köptillfället informeras konsumenten om leveranstiden, som då gäller som den avtalade leveranstiden. Vid var artikel är lagerstatus angiven. Leveranstiden kan skilja sig mellan olika produkter.
 2. Lagervaror som beställs före klockan 21.00 expedieras i regel samma dag och levereras inom skälig tid om inte annat överenskommits.
 3. För Sverige gäller i regel 3-6 vardagar som skälig leveranstid om inte annat specificerats.
 4. Winparts försöker vanligtvis skicka konsumentens beställning i en leverans, konsumenten bör därför utgå ifrån den längsta angivna leveranstiden i fall av flera beställda varor. I regel skickas beställningar som är värda mer än 1 000 SEK, om möjligt, i flera paket. 
 5. Lyckas Winparts inte att leverera inom den avtalade leveranstiden, ska konsumenten informeras utan dröjsmål om anledningen och om den nya leveranstiden.
 6. Winparts strävar efter leverans inom 6 dagar men hanterar dock 30 dagar från den dag att avtalet ingår som yttersta leveranstid. Är förseningen av väsentlig betydelse kan du som konsument ha rätt att häva ditt köp. Om varorna inte levereras inom den yttersta leveranstiden, äger konsumenten sig rätt att upphäva sitt köp utan tillkommande kostnader, det gäller även specialbeställningar och när en ny leveranstid överstiger de dagar som är överenskomna.
 7. Leverans sker i regel i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island, om inte betalningslösningen kräver leverans till folkbokföringsadressen, i så fall sker leverans vid nuläget endast i Sverige. Leverans sker till den adress som konsumenten angivit då hen la sin beställning.

Art. 7. Ångerrätt

 1. Som lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) anger, har konsumenten rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Den här rätten innebär att konsumenten får ångra sitt köp genom att låta Winparts veta om detta inom 14 dagar från den dag att konsumenten tar emot varan, eller när det gäller flera varor från den dag att konsumenten tar emot den sista varan (ångerfristen).
 2. Winparts kan be konsumenten att ange en orsak, men konsumenten har ingen skyldighet att efterfölja denna begäran inom 14 dagar från ångerfristen.
 3. Vill konsumenten använda sig av ångerrätten ska hen företrädesvis registrera en retur via sitt konto på Winparts sida eller fylla ut ångerblanketten, som hittas här(1). Alternativt kan konsumentverkets ångerblankett användas. Ångerblanketten bör skickas till den angivna post- eller e-postadressen. Beställningen ska bedömas av returavdelningen och konsumenten får en fraktsedel för att skicka retur sina varor.
 4. Vid ångerrättens utövande ska varan återsändas inom 14 dagar från att meddelande om ångerrättens användning når Winparts.
 5. Senast inom 14 dagar återbetalas det belopp som konsumenten betalat för varan inklusive den ursprungliga fraktkostnaden i det fall att hela beställningen kommer i retur, förutsatt att Winparts fått tillbaka varan inom denna tid. Vid utövande av ångerrätt står konsumenten för returfrakten.
 6. Konsumenten har rätt att använda varan i den utsträckning som behövs för att kunna fastställa varans funktioner och egenskaper. Har varan använts i större utsträckning och förstörts på grund av det, kan prisavdrag uppgå till det totala priset.
 7. I fall W.P. BV underlåter att informera konsumenten angående ångerrätten äger hen sig rätt till en förlängd ångerfrist på tolv månader från den dag att den ursprungliga ångerfristen gått ut.

Art. 8. Undantag från Ångerrätten

 1. Från ångerrätten undantas varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål, varor som är förseglade på grund av hälso- eller hygienskäl när förseglingen har brutits, digitalt innehåll och avtal utanför affärslokaler om det totala beloppet konsumenten ska betala understiger 400 kr.

Art. 9. Reklamation och Tvister

 1. Konsumenten bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa sig om de är felfria och att de fungerar som de ska, samt om de har alla förväntade egenskaper.
 2. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter konsumenten mottagit en vara. Konsumenten har endast rätt till reklamation vid ursprungliga fel.
 3. Reklamationer ska vara tydliga och fullständiga och lämnas skriftligt till [email protected] eller alternativt genom returanmälning av produkten på winparts.se.
 4. Winparts returavdelning bedömer ärendet och skickar en fraktsedel, från den moment har konsumenten 14 dagar att skicka varan.
 5. När reklamationen godkänns kompenserar Winparts enligt konsumentköplagen (1990:932) genom att återbetala konsumenten, inklusive fraktkostnader, eller att ersätta produkten mot en ny likvärdig vara.
 1. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.
 1. Återbetalning sker senast 14 dagar från det att Winparts tagit emot varan och konstaterat att konsumenten haft rätt att reklamera sitt köp.
 2. Eventuella tvister hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN, arn.se) eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR). ARN nås på följande adress:

  Allmänna Reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm

 3. Alternativt kan tvister tas upp med den nederländska "consumentenbond".

Art. 10. Retur

 1. Returer (till följd av ångerrätt eller reklamation) bör, om möjligt, återsändas i originalförpackning eller annars i en annan för produkten lämplig förpackning. Eventuella skador till följd av bristfällig förpackning debiteras till konsumenten.
 2. Vid utnyttjande av ångerrätt samt reklamation står konsumenten för returfrakten och har hen ansvar för produkten till den moment att den kommit fram till Winparts.
 3. Vid godkänd reklamation samt felleverans erhåller konsumenten dock ersättning för fraktkostnad, även när hen upphäver köpet. Detta gäller dock endast om Winparts får hela beställningen i retur.
 4. Retur kan bara tas emot på Winparts huvudkontor på adress Stadsweg 110, 9732 PD Winneweer, Nederländerna.
 5. Inom 30 dagar från den moment att konsumenten mottagit den sista varan i beställningen har hen rätt att kostnadsfritt byta produkterna, i så fall står Winparts för fraktkostnaderna av returskickandet samt av den nya beställningen. En eventuell skillnad mellan varornas pris ska debiteras eller krediteras till konsumenten. I fall av en debitering har konsumenten 14 dagar på sig att betala skillnaden.

Art. 11. Ansvar för transportskador och fel

 1. Konsumenten bör säkerställa att sitt paket är oskadat vid mottagandet.
 2. Skulle paketet vara skadat, bör konsumenten be ombudet att notera skadan eller alternativt vägra ta emot paketet, i så fall gäller det som reklamation.
 3. Transportskada och fel bör anmälas omgående till vår kundservice, företrädesvis genom e-post eller alternativt telefoniskt.
 4. Att anmäla fel ska ske inom skälig tid. Inom två månader anses alltid vara inom skälig tid vid felanmälning.
 1. Winparts ansvar till följd av försening, fel i vara eller indirekt och direkt skada är limiterat till vad som följer av konsumentköplagen (1990:932) och dessa försäljningsvillkor. Ytterligare rättigheter kan dock följa av respektive leverantörs eller tillverkares garantier.
 2. Under inga omständigheter ansvarar W.P.BV för indirekta skador, följdskador eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att hantera varan. W.P.BV är inte heller på något sätt ansvarlig för utebliven vinst i samband med skadan.

Art. 12. Övrigt

 1. W.P.BV kan inte hållas ansvarigt för besvär som uppstår till följd av omständigheter utanför W.P.BV:s kontroll, såsom krig, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, restriktioner på export och import, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Nederländerna, Sverige eller arbetshinder som strejk, lockout, blockad samt eldsvåda, explosion eller andra olyckshändelser.
 2. W.P.BV förbehåller sig rätten till att ändra samtlig information, innefattande men inte begränsat till priser, produktspecifikationer och erbjudanden utan någon föregående avisering. Ändringar får dock inte tillämpas på redan ingångna avtal.
 3. Samtlig information lämnas med reservation för skrivfel, felaktigheter i angivna specifikationer samt leverantörers prishöjningar.

Kontakta oss

Winparts.se
Postadress: Stadsweg 110, 9793 PD, Winneweer, Nederländerna
Besöksadress: Stadsweg 110, 9793 PD, Winneweer, Nederländerna
Kundtjänst nås på: 08 446 81 232
E-post: [email protected] (alla mejl ska i regel svaras inom 48 timmar)

OBS. Vår kundservice kan, beroende på tillgänglighet av vårt svenskspråkiga personal, nås på svenska, engelska eller nederländska. 

KvKnr 55365183 (Nederländerna)
MOMSnr NL8516.72.012.B01 (Nederländerna)