Hur lång garanti har jag?

Hur lång är garantin?

Winparts följer konsumentköplagen. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns i varan vid leverans. Din följesedel är för enkelhetens skull även ditt kvitto.

Vi ansvar inte för följdskador vid montering av felaktiga eller fellevererade varor.
Eventuell ersättning för felaktiga eller fellevererade varor är begränsad till varans inköpspris.

Förvara kvittot väl då det krävs vid en reklamation.

Vill du reklamera en vara ber vi dig att göra detta genom https://www.winparts.se/login
eller kontakta vår kundtjänst  via e-post: info@winparts.se

Winparts kommer att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid en eventuell tvist.